Thành viên công ty FUYU – Gốm sứ Nhật Bản

Nguyễn Hoàng Sơn
CEO / Founder

Doanh nhân Nguyễn Hoàng Sơn với tình yêu đặc biệt dành cho gốm sứ Nhật Bản.

Nguyễn Trang
CEO / Founder

Nguyễn Trang: Nhất định bạn nên thử dùng gốm sứ Nhật Bản trên bàn ăn gia đình mình.

Nguyễn Thu Phương
Nhân viên kinh doanh

Gốm sứ Nhật Bản đã và đang được giới trẻ rất yêu thích, tin tưởng sử dụng.

Nguyễn Hồng
Nhân viên kinh doanh

Sự hài lòng của khách hàng là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi.